052-7766769
repelsisrael@gmail.com

מכשיר ויבראסוני להרחקת נחשים

MS-2018

מכשיר ויבראסוני להרחקת נחשים

המכשיר האולטימטיבי להרחקת נחשים מהגינה או מהחצר שהוכיח את עצמו

עם 100% הצלחה. הנמכר ביותר בעולם..הפתרון היחיד והאמין ביותר היום בישראל.

..?רוצים לשמור על בית או גינה נקייה מנחשים
 ...?איך זה עובד
לנחשים ראיה גרועה ואין ביכולתם לשמוע גלי קול דרך האוויר
אבל הם חשים ויברציות וזעזועים בלסתות דרך האדמה
וזאת דרכו של המכשיר להרחיק את הנחשים.

מכשיר זה משדר ויברציות וזעזועים רנדומלים באדמה , שמפחידים את הנחש החש את הסכנה

כיסוי יעיל 300 מ"ר ללא מכשול..בקוטר של 18,80 מטר.. רדיוס של 9,40 מטר
פרטי המכשיר
מידות: אורך 41,5 ס"מ וכותר 6,5 ס"מ
משקל: 410 ג"ם בלי בטריות
ספק כוח: 4 בטריות של 1,5V

4 סוללות בגודל D מחזיקות שנה

אורך פעילות: 1,5 עד 3,5 שניות(רנדומלי)
הפסקת פעילות ברווחי זמן של 15 עד 75 שניות (רנדומלי)


100% waterproof
יש להכניס את המכשיר לאדמה בזווית של 30 מעלות ולהשאיר כחמישית מאורכו מחוץ לאדמה
המכשיר יהגן על הגינה והחצר 24 שעות ביממה 7\7

חובה להשתמש במכשיר הויבראסוני עד 7 ימים בכדי שנחשים ומכרסמים אחרים יתחילו לעזוב את הקרקע והאזור

₪229
₪799