052-7766769
repelsisrael@gmail.com

ממטרה חכמה נגד חתולים דחליל להרחקת חתולים

MS-008

הממטרה חכמה בכך שניתן לכוון רגישות החיישן וזמני פעילות עד 10, 20 או 30 דקות

ניתן גם לתכנן פעילות יום, לילה או גם וגם

משתמש בכמות קטנה מאד של מים ומפסיק מעצמו כעבור שניות ספורות

הרחקת חתולים ללא צורך במלכודות וחומרי הדברה רעילים אלא ע"י זרם מים פתאומי וקצר
עם גלאי תנועה ופועל רק כאשר מגלה תנועה בסביבתו עד לרדיוס 13 מטר

החיישן פועל בזווית רחבה ועוזר למכשיר לכסות 110 מטר ריבוע
מפעיל זרם מים המפחיד ומניס את החיה


ניתן לחבר מספר מכשירים על מנת לכסות שטח גדול יותר

ראה סרטון של המוצר

₪550
₪800