052-7766769
repelsisrael@gmail.com

ממטרה חכמה להרחקת יונים מהגינה עם חיישן

MS-008

הממטרה חכמה בכך שניתן לכוון רגישות החיישן וזמני פעילות עד 10, 20 או 30 דקות

ניתן גם לתכנן פעילות יום, לילה או גם וגם

הרחקת יונים מהגינה ללא צורך במלכודות וחומרי הדברה רעילים  אלא ע"י זרם מים פתאומי וקצר

עם גלאי תנועה ופועל רק כאשר מגלה תנועה בסביבתו עד לרדיוס 13מטר

החיישן פועל בזווית רחבה ועוזר למכשיר לכסות 110 מטר ריבוע

ראה סרטון של המוצר

מפעיל זרם מים המפחיד ומניס את החיה 

משתמש בכמות קטנה מאד של מים ומפסיק מעצמו כעבור שניות ספורות

ניתן לחבר מספר מכשירים על מנת לכסות שטח גדול יותר

 משלוח לבית הלקוח עם שליח

₪550
₪800