052-7766769
repelsisrael@gmail.com

מכשיר אולטראסוני סולארי להרחקת כלבים וחתולים

MS-0288

מכשיר החדש להרחקת חתולים וכלבים - שקט ועוצמתי

מכשיר חזק ועוצמתי פועל באמצעות הרמקול האולטראסוני העוצמתי שלו, המכשיר מגיע לטווח של עד כ-15 מטרים, אינו מצריך חיווטים מיוחדים, בעל תקן עמידות במים ותנאי חוץ.

המרחיק האולטראסוני יעיל נגד חתולים וכלבים

המערכת אינה פוגעת בבעלי חיים או מזהמת את הסביבה, הרחקת חתולים וכלבים ללא רעלים בצורה ההומאנית.

 המכשיר מופעל באמצעות פאנל סולארי - ללא תלות בנקודות חשמל, סוללות או חיווט לצורך ההתקנה.

המכשיר מופעל באמצעות גלאי נפח בעל זווית רחבה 110 מעלות, כאשר גלאי הנפח מזהה תזוזה, הרמקול האולטראסוני נכנס לפעולה ומפעיל גם את תאורת הלדים שלו המשמשת גורם התרעה נוסף נגד חתולים.

₪385
₪899