052-7766769
repelsisrael@gmail.com

גדר חשמלית להרחקת שועלים ושפני סלע

גדר חשמלית

סט להרכבה עצמית פשוטה, בטוחה ומהירה

אם תרצה שנבצע את העבודה, פנה אלינו להצעת מחיר.

כנגד שפני סלע, יש לבנות גדר בגובה 70 ס"מ עם 5 כבלי פולסים צפופים (12 ס"מ)

הגדר החשמלית עובדת על עקרון של פולסים חשמליים במתח גבוה לזמן קצר (אלפיות שנייה)

הקצב הוא פעם בשנייה בערך, אך בזרם נמוך ביותר ולכן אינו מסוכן כלל אבל לא נעים לחטוף אותו 

הסט מספיק להרכבת גדר של 45 מטר אורך

הסט כולל:

1 -1 יחידה חשמלית-  המחולל או האנרג'יזר

2- 50 יחידות פלסטיק – מבודדי חשמל

3-  1 ספק כוח

4- 1 כבל הארקה

5- 1 מוט מתכת לארקה

6- 250 מטר כבל חשמל לבניית הגדר

7- 1 כבל לסוללה

8-  3 נורות להפחדת החיות בר

9-  2 שלטים אזהרה מחשמל 

בטיחות:

אין לחבר את היחידה החשמלית לגדר בזמן הרכבת הגדר מחשש להתחשמלות

₪2150
₪2700