052-7766769
repelsisrael@gmail.com

הרחקת עטלפים על ידי זרקור לד סולארי מקצועי 64 לדים

MS-064

עד 10 שעות תאורה ברציפות

תאורת הצפה עוצמתית (בזווית 120 מעלות) הנטענת באמצעות פאנל סולארי במהלך היום ונדלקת באופן אוטומטי עם רדת החשכה
דולקת ברציפות כ- 10 שעות לאחר טעינה מלאה. מצוינת לתאורת שטח של כ- 40 מטר רבוע

התאורה יעילה להרחקת עטלפים באזורי מחיה ותעשייה. התאורה גורמת לבהלה ומרחיקה את העטלפים

אם העטלפים יורקים על קיר הבית, רצוי להתקין פרוז'קטור אחד כול 5 מטר בקומה העליונה
ניתן להתקין את הפאנל הסולארי במרחק של עד 3 מ' מגוף התאורה. התאורה והפאנל עמידים בכל מזג אוויר

ס"מ19*14*10מידות הפרוז'קטור:

ס"מ24*19*2 מידות הפאנל:

₪490
₪899